Tepelná čerpadla

Nevíte, jak funguje tepelné čerpadlo? Rádi Vám to objasníme. Tepelné čerpadlo využívá energii, která zůstává ze slunečního záření ve vzduchu, zemi a vodě. Tuto energii je možné využít k vytápění tepelným čerpadlem nejčastěji u rodinných domů nebo průmyslových objektů.

Princip práce tepelného čerpadla je stejný jako u běžné ledničky, mrazáku nebo klimatizace. Čerpadlo má uzavřený okruh speciální látky - chladiva, která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Páry chladiva jsou stlačeny kompresorem a tím se ohřejí. Za vyšší teploty chladivo v plynném stavu předá teplo do topné vody, změní se na kapalinu a celý cyklus se znovu opakuje. Stejně jako mraznička může odebírat teplo z potravin i při teplotě  -20 °C, tepelné čerpadlo může pracovat a odebírat teplo ze vzduchu, vody, nebo země i při extrémně nízkých teplotách.

Místo účinnosti tepelného čerpadla se udává tzv. topný faktor tepelného čerpadla, který vyjadřuje efektivitu jeho práce. Udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá, než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Tepelná čerpadla rozlišujeme na několik typů. Prvním typem tepelných čerpadel je čerpadlo vzduch/voda: U tepelného čerpadla vzduch/voda prochází vzduch tepelným čerpadlem a přímo ohřívá chladivo ve výměníku (výparníku).

Druhým typem je čerpadlo země/voda: Tepelné čerpadlo země/voda používá k přenosu tepla ze země do tepelného čerpadla biologicky rozložitelnou nemrznoucí kapalinu. Ta obíhá mezi zemním kolektorem a tepelným čerpadlem. Když kapalina přichází ze země do tepelného čerpadla, má teplotu asi 4 °C. Energie se z kapaliny předává chladivu, které cirkuluje v uzavřeném okruhu uvnitř tepelného čerpadla.

Investice do tepelného čerpadla je důležitým krokem, proto je vhodné uvažovat o tepelném čerpadlu již před rekonstrukcí nebo novostavbou a konzultovat vhodné typy pro konkrétní situaci. Během stavby nebo rekonstrukce bývá většinou pozdě na větší změny, které se tepelného čerpadla mohou týkat. Pro příklad uvádíme instalaci akumulačních nádob, které jsou pro efektivnější provoz čerpadel téměř nutností, tyto nádoby mají obsah od 500 – 2000 litrů, proto může následně vzniknout problém, kam je instalovat, popřípadě proč máme menší otvory pro dveře do technické místnosti než jsou vlastní nádoby. Navíc je možné ještě před stavbou zvolit typ čerpadla, například země/voda (plošné kolektory, vrty), u kterého je finanční návratnost investice výrazně kratší.

Rádi Vás s problematikou investice do tepelného čerpadla seznáme, a to již před stavbou a zdarma navrhneme nejlepší variantu. Samozřejmě do návrhu zahrneme Váš požadavek na poměr výkon/cena, výpočet předběžné návratnosti v měsících a cenovou nabídku.

 

   

Koupelny

Nemáte čas na veškeré zařizování při rekonstrukci nebo stavbě nové koupelny? Nabízíme vám dodávku vaší koupelny na klíč.

Což znamená, že zajistíme celý proces, aniž byste se museli jakkoli angažovat, pokud sami nechcete.

Více informací

Novostavby

Plánujete si postavit novostavbu? Jste tu správně! Nabízíme komplexní služby v oblasti realizace staveb, ať už se jedná o stavby na klíč, novostavbu či hrubou stavbu. 

Nabízíme kompletní servis včetně vypracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a veškerých stavebních prací.

Více informací